Tag Archives: Harper’s Bazaar China

Chu Wong, Sui He & Lina Zhang for Harper’s Bazaar China March 2021


The cover is shot by Liu Song. (source)


Xiao Wen Ju for Harper’s Bazaar China September 2020


The cover is shot by Mikey Asanin. (source)


Liu Wen for Harper’s Bazaar China September 2020


The cover is shot by Yu Cong. (source)


Rihanna for Harper’s Bazaar China August 2019


The covers are shot by Chen Man. (source)


Chunjie Liu, Estelle Chen, He Jing, Huan Zhou, Jiali Zhao, Ling Chen, Shang Lin, Sijia Kang, Xie Chaoyu & Wangy for Harper’s Bazaar China September 2018


Yuan Gui Mei shot the cover. (source)


Liu Wen for Harper’s Bazaar China August 2018


Zack Zhang shot the cover. (source)


Bella Hadid for Harper’s Bazaar China September 2017


The cover is shot by Alexei Hay. (source)


Two covers of Harper’s Bazaar China June 2017


(source)Fan Bingbing for Harper’s Bazaar China October 2016


Chen Man photographed the covers. (source)Daniel Wu for Harper’s Bazaar China July 2016


(source)


%d bloggers like this: